Paragliding Obchod

|Google
Aktuality UP | Akce, Slevy | PG Akce | --- | --- | --- | ---
Pico | Ascent 2 | Kantega XC | Summit XC | Trango XC | Edge | K 2
Nanga | Alpine | Everest 2 | Teton 2 | Fast Pro | Boulder 2 | Vak na nohy
Príslušenství | Oblecení | Helmy | Prístroje | --- | --- | ---
UP | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
Obchod | Predvádecí piloti | Instruktor PG | UP Service | Klub Paramania | --- | ---
Nirvana Zlín | UP Service | Záruka | Návody | Schémata | --- | ---
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Paragliding Obchodsmall logo

Servis

Servis a technické kontroly padákových kluzáků UP a Airwave v České republice zajišťuje firma Nirvana Zlín, kde mají k těmto úkonům potřebnou dokumentaci.

 

NIRVANA SYSTEMS s.r.o.
Jateční 523
760 01 Zlín-Prštné
Česká republika

Tel.: +420 577 226 616
Fax: +420 577 019 117


Na přání zákazníka může být padák poslán do firmy UP v Německu, nebo do Airwave v Rakousku, prodlení není větší než v Čechách.

Následující text se týká zaslání k výrobci UP v Německu. Firma sídlí v Garmisch-Partenkirchenu a v Kochel Am See.

Examination and repairsPrověření a opravy

Paragliding je nádherný sport, při kterém se pilot PK cítí ve vzduch volný jako pták a těší se z ticha a klidu. Ve vzduchu však je cizincem, což vyžaduje respekt a odpovědný přístup. V UP využíváme našich znalostí a zkušeností k rozvoji kluzáků, ale také pro údržbu servis a opravy, aby jste mohli létat bezpečně.
Padákové kluzáky opravuje náš servisní tým s profesionálními piloty, kteří mají bohaté zkušenosti. Můžete si být jistí, že budou pečovat o vaše zařízení s největší láskou.

Bi-annual checkups 2-roční technické prohlídky

You should get your paraglider examined and serviced every two years, or 300 hours, whichever happens first.Měli by jste nechat kluzák zkontrolovat každé dva roky nebo po náletu 300 hodin, podle toho co nastane dříve. Tato služba by měla být provedena u výrobce nebo autorizovaného servisu. Budeme rádi, necháte-li si kluzák zkontrolovat častěji, pokud budete mít pocit, že je to nutné.
(pozn. prodejce v ČR: naše právní norma povoluje 2-prohlídku pouze u nových PK. Potom je povinná kontrola každý rok)

Textové pole:  At UP International we have the special equipment and experience necessary to carry out the 2 Year Check.Máme zkušenosti a speciální zařízení k provedení 2-roční technické kontroly. Kontrolu budeme provádět jak uvnitř naší haly, tak mimo ní, za pomoci speciální konstrukce pro zavěšení kluzáků a přístrojů určených ke kontrole šňůr. Přístrojem budeme také zkoušet propustnost vrchlíku. Velká propustnost může způsobit nebezpečné změny letových vlastností křídla (deep stall, změnu úhlu náběhu apod.). Měříme hlavní A, B, C a D linie a všechny šňůry. Kontroluje se jejich délka a symetrie. Je vedena evidence všech těchto testů.

As well as measuring and checking the complete glider, the examiner will make a final judgement, from personal experience, as to the airworthiness of the glider.Pokud je to nezbytné, zalétne kluzák zkušební pilot ke zjištění letového chování. Tímto způsobem můžeme garantovat, že kluzák je stále způsobilý dle certifikace a může bezpečně létat další dva roky.

Always get your glider checked by a UP Europe Authorised Test Centre. Vždy si nechte zkontrolovat padák u Evropa Authorized Test Center.

Our experience for your safety! Naše zkušenosti pro vaši bezpečnost! It is also recommended that only an Authorised Test Centre carry out repairs to your glider. Doporučuje se také, aby pouze Authorized Test Centra prováděly opravy vašeho kluzáku.

Contact UP Europe for your closest Centre Kontakt UP distributor Česká republika :

Karel Soukup, MÍROVÁ 127, 357 35, tel.: 775 636 134, email: pgobchod@email.cz

Markus SuremannPacking and checking of the rescue system Balení a kontrola záložního záchranného systému

Only by regularly having your rescue parachute repacked can you guarantee its flawless operation! Pouze pravidelné přebalení může zaručit jeho bezchybné fungování! Nabízíme certifikované služby pro přebalení, kontrolu a instalaci záložního padáku do vašeho postroje. We will also carry out any repairs necessary; all fully guaranteed.

Sending the UP glider and other UP products Posílání  UP výrobků

The best way to send your paraglider, rescue parachute, harness etc. to our service team is in a box via post or UPS. Nejlepším způsobem, jak poslat váš padák, postroj atd., je v krabici poštou nebo UPS. Enclose a note of what requires doing (2 Year Check, repair, repack etc.) and also your daytime contact details. Přiložit poznámku o tom, co vyžadujete (TK, oprava, přebalení, apod.), a také své kontaktní údaje. We will return your equipment either by post or UPS. Vaše zařízení vrátíme zpět buď poštou nebo UPS. Please indicate preferred method of payment (either bank cheque or COD). Uveďte, prosím preferovaný způsob platby (buď bankovním šekem nebo dobírkou).

Should you require any further information about the services we offer, please contact us at the address and phone number below. Pokud budete potřebovat jakékoli další informace týkající se služeb, které nabízíme, kontaktujte nás prosím na adresu a telefonní číslo níže. We are also able to give you information about your nearest Authorised Test Centre, as well as other manufacturers who are authorised to check and repair UP gliders and equipment. Jsme také schopni dát vám informace o své nejbližší Authorized Test Center, stejně jako ostatní výrobci, kteří jsou oprávněni kontrolovat a opravovat UP kluzáky a vybavení.

ContactKontakt

Ultralite Products – UP International GmbH UP International GmbH

Kreuzeckbahnstrasse 7, D-82467 Garmisch-Partenkirchen Kreuzeckbahnstrasse 7, D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Germany Německo

Tel.: +49 (0) 8821 73099 0 Tel.: +49 (0) 8821 73099 0

Fax: +49 (0) 8821 73099 16 Fax: +49 (0) 8821 73099 16

service@up-paragliders.com service@up-paragliders.com

 

Karel Soukup – paragliding obchod

MÍROVÁ 127, 357 35 pošta Chodov

tel.: 775 636 134, email: pgobchod@email.cz

O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2008 Karel Soukup